1959_101_0165
Poseta Burmi: sa burmanskim rukovodiocima na "Galebu", pred odlazak iz Ranguna

Komentari