1959_101_0166
Poseta Burmi: sa burmanskim rukovodiocima na "Galebu", pred odlazak iz Ranguna

Komentari