1959_104_0177
Poseta Cejlonu: prilikom razgledanja umetni?kih predmeta u Kolombu

Dodatne informacije
Komentari