1959_104_0178
Poseta Cejlonu: prilikom razgledanja umetni?kih predmeta u Kolombu

Dodatne informacije
Komentari