1959_110_0169
Poseta UAR: na sve?anoj ve?eri u Damasku, koju je priredio predsednik Naser i prilikom podele odlikovanja sirijskim rukovodiocima