1959_124_061
Opro?tajna poseta austrijskog ambasadora Valtera Vodaka i njegove supruge

Dodatne informacije
Komentari