1960_129_007
Prijem akreditiva od novog austrijskog ambasadora Vilhelma Gerca

Dodatne informacije
Komentari