1960_129_009
Prijem akreditiva od novog austrijskog ambasadora Vilhelma Gerca

Dodatne informacije
Komentari