1960_129_021
Prijem delegacije Saveza ?enskih dru?tava Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari