1960_129_022
Prijem delegacije Saveza ?enskih dru?tava Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari