1960_130_0110
U ?etnji, u radionici, u podrumu i pri odlasku sa Vange sa predsednikom Sukarnom i njegovom suprugom