1960_130_0114
U ?etnji, u radionici, u podrumu i pri odlasku sa Vange sa predsednikom Sukarnom i njegovom suprugom