Prijem Per Jakobsona, generalnog direktora i predsednika Izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda