1960_139_105
Prijem Per Jakobsona, generalnog direktora i predsednika Izvr?nog odbora Me?unarodnog monetarnog fonda

Dodatne informacije
Komentari