1960_139_103
Prijem Per Jakobsona, generalnog direktora i predsednika Izvr?nog odbora Me?unarodnog monetarnog fonda

Dodatne informacije
Komentari