1960_143_019
Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: izlet u okolinu Njujorka i na ru?ku u hotelu "Tapan Hilu"

Dodatne informacije
Komentari