1960_144_080
Povratak u zemlju sa XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: pred iskrcavanje u Napuljskoj luci

Dodatne informacije
Komentari