1960_144_082
Povratak u zemlju sa XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: pred iskrcavanje u Napuljskoj luci

Dodatne informacije
Komentari