Na prijemu u Prezidijumu Narodne skup?tine, povodom Dana Republike