1951_012_101
Na prijemu u Prezidijumu Narodne skup?tine, povodom Dana Republike

Komentari