1951_012_102
Na prijemu u Prezidijumu Narodne skup?tine, povodom Dana Republike

Komentari