1964_243_102
Poseta Finskoj: na prijemu u Gradskoj ve?nici Helsinkija i sa predstavnicima finske ?tampe i izve?ta?ima jugoslovenskih listova