Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: otvaranje Druge konferencije nesvrstanih zemalja na Kairskom univerzitetu