1964_254_0083
Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: otvaranje Druge konferencije nesvrstanih zemalja na Kairskom univerzitetu