1964_254_0084
Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: otvaranje Druge konferencije nesvrstanih zemalja na Kairskom univerzitetu