1965_269_178
Poseta Norve?koj: obilazak laboratorije za hidrauli?ne i lu?ke konstrukcije norve?kog Instituta tehnologija u Trondhajmu