1965_269_180
Poseta Norve?koj: obilazak laboratorije za hidrauli?ne i lu?ke konstrukcije norve?kog Instituta tehnologija u Trondhajmu