1953_019_012
Putovanje "Galebom" u posetu Velikoj Britaniji: na "Galebu"; polazak za London iz Zelenike; postrojenja broda