1953_019_004
Putovanje "Galebom" u posetu Velikoj Britaniji: na "Galebu"; polazak za London iz Zelenike; postrojenja broda