1965_286_084
Poseta predsednika Nasera: poseta predsednika Nasera predsedniku Titu i Jovanki Broz, u U?i?koj 15