1965_286_089
Poseta predsednika Nasera: poseta predsednika Nasera predsedniku Titu i Jovanki Broz, u U?i?koj 15