1965_288_041
Poseta Bugarskoj: poseta predsedniku Prezidijuma Narodne skup?tine, Georgi Trajkovu i prvom sekretaru CK BKP i predsedniku Ministarskog saveta NRB, Todoru ?ivkovu i izmena odlikovanja u zgradi Prezidijuma Narodne skup?tine