1965_288_146
Poseta Bugarskoj: grupna fotografija sa bugarskim funkcionerima u rezidenciji "Evksinograd", u Varni