Poseta Velikoj Britaniji: polaganje venca na grob Neznanog junaka u Londonu