1953_019_041
Poseta Velikoj Britaniji: polaganje venca na grob Neznanog junaka u Londonu

Dodatne informacije
Komentari