1953_019_040
Poseta Velikoj Britaniji: polaganje venca na grob Neznanog junaka u Londonu

Dodatne informacije
Komentari