1966_305_068
Poseta Reze Pahlavija: obilazak farme krava i mlekare Poljoprivrednog kombinata "Beograd"

Komentari