1966_305_076
Poseta Reze Pahlavija: obilazak farme krava i mlekare Poljoprivrednog kombinata "Beograd"

Komentari