1953_020_135
Prijemi u Belom dvoru povodom 61. ro?endana: predstavnici masovnih organizacija, radnih organizacija i nosioci ?tafeta