1953_020_140
Prijemi u Belom dvoru povodom 61. ro?endana: predstavnici masovnih organizacija, radnih organizacija i nosioci ?tafeta