1948-49_002_112
Na I Saveznoj Konferenciji seljaka-zadrugara

Dodatne informacije
Komentari