1948-49_002_113
Na I Saveznoj Konferenciji seljaka-zadrugara

Dodatne informacije
Komentari