1954_37_0312
Boravak u Delhiju tokom zvanične posete Indiji: na velikoj paradi jedinica Indijske armije

Dodatne informacije
Komentari