Prijem potpredsednika vlade SSSR-a Anastasa Mikojana