1955_049_012
Prijem potpredsednika vlade SSSR-a Anastasa Mikojana

Dodatne informacije
Komentari