1955_049_013
Prijem potpredsednika vlade SSSR-a Anastasa Mikojana

Dodatne informacije
Komentari