1955_049_014
Prijem potpredsednika vlade SSSR-a Anastasa Mikojana

Dodatne informacije
Komentari