1976_617_039
Otvaranje pruge Beograd-Bar: u salonu ?elezni?ke stanice u Beogradu