1976_617_041
Otvaranje pruge Beograd-Bar: u salonu ?elezni?ke stanice u Beogradu