1976_617_040
Otvaranje pruge Beograd-Bar: u salonu ?elezni?ke stanice u Beogradu